Murad sockel av lecasten och puts åt Ole Hall i Finnböle!