Murare är ett av de allra äldsta byggyrkena. Byggteknik och material har förändrats, men murarens hantverksskicklighet är oumbärlig i nästan all verksamhet som har med husbyggnad att göra.

Murmästare och timmermän har svarat för Sveriges bebyggelse från medeltiden och ända fram till 1800-talets mitt. De både ritade och byggde husen och många kulturfastigheter finns väl bevarade, mycket tack vare det gedigna hantverket.

Idag är byggnationen industrialiserad och yrkesgrupperna mer specialiserade. Civilingenjörer och arkitekter inom byggnation utvecklar ständigt nya metoder och konstruktioner. Leverantörer, forskare och produktionsled tar fram material med ökad prestanda och kvalitet.

Men vissa material och yrken består. Sten, tegel och puts har använts som byggmaterial i tusentals år och återfinns fortfarande i dagens byggande. Murare har i idag eldrivna maskiner och verktyg till sin hjälp och yrkeskåren har fortfarande samma betydande roll inom tungt byggande

Allt från byggnadsminnesförklarade murverk till moderna, arkitektritade hus som svarar upp mot dagens krav på både funktion och design.