Vi utför fasadrenovering under vinterintäckning åt Peder och Annika Wahlman i Hillevik, Gävle