Genomfärgad rivputs på väggar av tegel åt Anton och Louise Lindborg i Danderyd