Här murar vi fasaden på Blomsterlandets byggnad i Gränby köpstad, Uppsala