Välkommen till Järnrikets mur och fasad.

Mura och Puts

Våran huvudsakliga inriktning på verksamhet består av murning av alla typer av murade konstruktioner, från tegelfasad till murning av öppna spisar och skorstenar, tunnfogsmurning med lättbetongblock, lecablocksmurning mm. Samt nyproduktion och renovering av alla typer av putsade ytor samt tjockputs på isolering och olika varianter av tunnputssystem på isolering.

Stommar i Lättbetong och Leca block

Konstruktioner i lättbetong tror vi är framtidens material, och då i kombination med olika typer av ytskikt av puts. Ett hus som är murat med lättbetong är utmärkt som bostäder åt allergiker, det är väderbeständigt – och har en balanserande verkan för temperatursvängningar utomhus, under en kall vinternatt är det skönt och varmt i huset och under en het sommardag är det behagligt svalt, det är brandsäkert, minimal risk för vattenskador, mycket bra isolering – lämpligt för passivhus, mycket bra ljudisolering, miljövänligt- innehåller eller utsöndrar inte några skadliga ämnen, yttervägg som andas och som ackumulerar värme vilket skapar ett hälsosamt och trevligt inomhusklimat.

Fasadrenovering och Nyproduktion

Vi utför fasadarbeten på dom flesta typer av byggnader, allt från nyare byggnader med med moderna putssystem till k märkta kulturminnen med kalkbruk och kalkfärg.
En fasadrenovering kan omfatta allt från rengöring, lagning av skadad puts till att vi knackar ner all puts ända in till stommen och därefter putsar om fasaden eller omfogning av murade fasader.

Tilläggsisolering och Putssystem

Alla hus kan få en putsad fasad, med isolering som putsbärare spar du mycket pengar per år i uppvärmningskostnader. Dom nya diffusionsöppna fasadfärgerna för putsade fasader håller fasaden ren och torr samtidigt som fasaden kan andas, samt att intervallet för underhåll och omfärgning av fasaden har blivit längre, 25-30 år utan problem i ett normalt utsatt läge.

Utnyttja ROT-avdraget
ROT-avdraget gäller från och med 8 december 2008 och innebär att villa- och bostadsrättsinnehavare får göra ett skatteavdrag med 30% på arbetskostnaden maximalt 100 000kr per person när man anlitar en hantverkare för renovering, ombyggnad eller tillbyggnad.