Behöver er fasad ses över? En fasadrenovering kan innebära att man endast lagar skadad puts och sedan färgar om fasaden. Men om den putsade fasaden är i väldigt dålig kondition kan det bli nödvändigt att knacka ner all puts ända in till stommen och därefter putsa om fasaden. Det är viktigt att rätt material används vid en fasadrenovering, användning av fel material kan innebära att fasaden måste knackas ner.

Renovering av kulturhistoriska byggnader kräver ett stort hantverkskunnande och förståelse för dessa byggnaders speciella förutsättningar samt ett materialval som görs med omsorg och erfarenhet.

En fasadrenovering kan även innebära att man fogar om en murad fasad