Skorsten

En skorsten utsätts för stora påfrestningar. Fukt och kyla kan tära hårt på det yttre murverket, När skador uppstått finns det alternativa metoder för att återskapa en trygg och säker funktion.
Vi utför kompletta skorstensrenoveringar med flexibla rostfria insatsrör eller glidgjutning, där rökkanalen tätas. Utgående från skorstenens utformning, typ av eldstad och kundens önskemål väljs en av de två alternativen som utgör en helt ny rökkanal. Oftast är en skorstensrenovering aktuell efter ett besök från sotare.

 

Eldstäder

Vedeldning blir alltmer populär igen och många väljer att installera en kamin för en mysbrasa eller för att värma huset. Vi installerar kaminer, kasetter och spisar av flera kända märken.