Om fastigheten är kall och dragig eller driftkostnaden är hög kan fasaden behöva isoleras. Vi kan tilläggsisolera på alla typer av underlag; puts, trä, tegel osv. Vi tilläggsisolerar med mineralull likväl som med cellplast. Vi erbjuder tilläggsisolering och puts för att förbättra energieffektiviteten såväl som ytterväggens egenskaper. Tack vare tilläggsisolering har du på sikt pengar att tjäna eftersom det sänker dina energikostnader, ofta med 40-50%. För att minska energikostnaderna i en fastighet, är tilläggsisolering i samband med en fasadrenovering, det mest energieffektiva man kan göra. Inte bara får man då en fräsch och fin fasad, man får också en fasadrenovering som betalar sig själv på längre sikt. Det är alltså inte bara en kostnad utan en investering för framtiden. De minskade uppvärmningskostnaderna ökar värdet av fastigheten.

Att putsa på en isolering eller annan monterad putsbärare är en mycket gammal och beprövad metod. Metoden har funnits i över 100 år och har varit ett sätt att skydda huset mot väder och vind. Det finns trähus som är mer än 100 år gamla, där putsen är applicerad på en vassmatta (reveterad puts).  Vilket isoleringsmaterial du väljer att tilläggsisolera med beror dels på underlaget, husets konstruktion och det utseende du vill ha på den nya fasaden

Det krävs oftast ett bygglov om man tänker tilläggsisolera fasaden.