Rivputsning med träullsskivor som putsbärare, på en villa i Örsundsbro åt Per Lindborg!