Referenser

Lagning och färgning
Murning av skorsten

Murning av slaggstensmur

Rivputsad fasad

Serporocsystem på villa
Skorstenar

Slamputsning

Växthussockel

Gamla kvarnen
Gränby centrum

Gästrike Hammarby

Kalkbruksfärg

Mälarlift
Stadsberget Sundsvall

Tunnputs

Örsundsbro

Kontakt

Järnrikets Mur & Fasad    650912-7533
Lars Hoops
Faktureringsadress: Rallarrosvägen 11, 806 47 Gävle
073-7853406
lars@jarnrikets.se

Järnrikets Mur & Fasad        650912-7533        Faktureringsadress: Rallarrosvägen 11, 806 47 Gävle
L
ars Hoops        073-7853406         lars@jarnrikets.se

HEM    |    FASADRENOVERING    |    TJÄNSTER    |    JÄRNRIKETS MUR & FASAD    |   KONTAKT