Järnrikets mur & fasad

I Sverige har murning och putsning tusenårig tradition, sten, tegel och kalkbruk har använts som byggmaterial och finns fortfarande kvar i dagens byggande. Murare är ett traditionellt hantverk med en gedigen historia. Vi på Järnrikets mur & fasad är glada att vara en del av den historien. Murarens arbetssätt och metoder är fortfarande dom samma än idag, det som förändrats är att material och hjälpmedel har blivit mer tekniskt avancerat. Vi är en del av ett traditionellt hantverk som är under utveckling och vi vill vara en del av den utvecklingen.

Kontakt

Järnrikets Mur & Fasad AB
556979-1386

Lars Hoops

Faktureringsadress:
Rallarrosvägen 11, 806 47 Gävle

073-7853406

lars@jarnrikets.se

Kontakt
Kontaktformulär
reCAPTCHA

Järnrikets Mur & Fasad AB      556979-1386       Faktureringsadress: Rallarrosvägen 11, 806 47 Gävle
L
ars Hoops        073-7853406         lars@jarnrikets.se

HEM    |    FASADRENOVERING    |    TJÄNSTER    |    JÄRNRIKETS MUR & FASAD    |   KONTAKT