Fasadsystem

Tilläggsisolera / Puts på isolering
Om fastigheten är kall och dragig eller driftkostnaden är hög kan fasaden behöva tilläggsisoleras. Vi kan tilläggsisolera på alla typer av underlag; puts, trä, tegel osv. Vi tilläggsisolera främst med mineralull men även cellplast. Att tilläggsisolera förbättrar energieffektiviteten avsevärt. Tack vare tilläggsisolering har du på sikt pengar att tjäna eftersom det sänker dina energikostnader, ofta med 40-50%. För att minska energikostnaderna i en fastighet , är tilläggsisolering i samband med en fasadrenovering , det mest energieffektiva man kan göra. Inte bara får man då en fräsch och fin fasad, man får också en fasadrenovering som betalar sig själv på längre sikt. Det är alltså inte bara en kostnad, utan en investering för framtiden. De minskade uppvärmningskostnaderna ökar också värdet av fastigheten. Att putsa på isolering är idag en beprövad metod, metoden att putsa på isolering används också då isoleringen enbart är en putsbärare, utan att man är intresserad av dom isolerande egenskaperna, isoleringen är flexibel och den underliggande konstruktionen kan röra sej utan att putsen skadas. Vid puts på isolering använder vi oss alltid av ett fasadsystem.

Det krävs oftast ett bygglov om man tänker tilläggsisolera fasaden.

Fasadsystem
Vi arbetar med dom ledande leverantörerna av fasadsystem. Fasadsystem är helhetslösningar, traditionellt, isolerat eller ventilerat för nybyggnation och fasadrenovering som erbjuds av flera olika leverantörer på den svenska marknaden. Beroende på underlaget kan vi ta fram den lösningen som passar dig bäst. Oavsett av vilken fasad du har idag så så finns det ett passande fasadsystem.

Isolerade fasadsystem
Isoleringen och putsen bildar tillsammans ett effektivt skydd mot väta och kyla. Det finns inga genomgående köldbryggor i konstruktionen. Resultatet blir ett lågt U-värde som ger stora ekonomiska besparingar. Dom isolerade fasadsystemen ger också en mycket bra ljudreduktion.

Rotsystem
Rotsystem används vid fasadrenovering av gamla fasader som inte behöver tilläggsisoleras. Rotsystem kräver ingen eller begränsad bearbetning av ytskador på den gamla putsfasaden. Rotsystemen garanterar lång hållbarhet och hög kvalitet.

Ventilerat fasadsystem
Ventilerat fasadsysten kan användas både vid nyproduktion och fasadrenovering, systemet har en luftspalt bakom en putsbärarskiva som putsen sedan är applicerad på, luftspalten gör att ev. fukt kan transporteras bort och håller på så sätt väggen torr.

Järnrikets Mur & Fasad AB
556979-1386

Lars Hoops

Faktureringsadress:
Rallarrosvägen 11, 806 47 Gävle

073-7853406

lars@jarnrikets.se

Kontakt
Kontaktformulär
reCAPTCHA

Järnrikets Mur & Fasad AB      556979-1386       Faktureringsadress: Rallarrosvägen 11, 806 47 Gävle
L
ars Hoops        073-7853406         lars@jarnrikets.se

HEM    |    FASADRENOVERING    |    TJÄNSTER    |    JÄRNRIKETS MUR & FASAD    |   KONTAKT