Fasadrenovering & fasadputs

Fasadrenovering
Fasaden ska stå emot väder och vind, det är därför viktigt att hålla fasaden i god kondition för att klara detta, det är viktigt att rätt material används vid en fasadrenovering, användning av fel material kan innebära att fasaden blir skadad, och om skadorna inte åtgärdas så kan det snabbt leda till långt mer djupgående skador på fasaden och underliggande konstruktion, det är därför viktigt att analysera befintlig fasadputs innan renovering. Beroende på fasadens skick får man bedöma om man ska laga befintlig puts eller om det måste göras om från grunden. Fasadrenovering av puts är ett arbete som kräver noggrannhet och fackmässiga kunskaper.

Fasadrenovering av tegelfasad
Ibland behöver en tegelfasad också en fasadrenovering, det kan vara väder och vind som gjort att bruk i fogarna har vittrat bort eller att murarbin har hämtat material från fogarna till sina boningar, ja då kan fasaden behöva fogas om och på vissa ställen även muras om, det är ganska vanligt att dom liggande fogarna ovanför fönsterna behöver muras om. Om fasaden är i mycket dåligt skick så kan fasaden behöva en grundligare fasadrenovering.

Reveterad fasad
Hållfastheten i fasadputsen bör anpassas till putsbärare/konstruktion så att putsen kan följa med i rörelser i putsbärare/konstruktion. Detta är viktigt vid svaga putsbärare / murverk som vid exempelvis reveterat hus. En putsad fasad av kalkbruk är mjuk och tar därför upp rörelser i underlaget relativt bra. En fasad som är putsad med kalkbruk är öppen och släpper ifrån sig fukt mycket bra.

Fasadputs
Ett bra grundarbete ger ett bra och hållbart slutresultat, det finns en hel rad olika putssorter med olika egenskaper som ska användas på rätt underlag och med rätt metod, metoden och bearbetningssättet är avgörande för resultatet. Putsen kan slås på för hand eller maskinsprutas . Lämpliga underlag att putsa på är tegel , betonghålsten , leca / lättklinker och lättbetong , det går också bra att putsa direkt på isolering om man använder sej av ett fasadsystem , fasadsystem används både vid nyproduktion och renovering , Vi utför nyproduktion och fasadrenovering av fasadputs på dom flesta typer av underlag med olika typer av ytputs. Vi utför självklart också övriga invändiga och utvändiga putsarbeten.

Ytputs
Fasadputsen förses med önskad ytputs och lämplig färg , eller så putsas fasaden med en yt-puts som är pigmenterad, en så kallad ädelputs , ädelputsen är mycket bra tekniskt sett, den kan fås i många olika utföranden och i princip alla kulörer.

Hör av dej till oss så hjälper vi dej med din fasad!

Kontakt

Järnrikets Mur & Fasad AB
556979-1386

Lars Hoops

Faktureringsadress:
Rallarrosvägen 11, 806 47 Gävle

073-7853406

lars@jarnrikets.se

Kontakt
Kontaktformulär
reCAPTCHA

Järnrikets Mur & Fasad AB      556979-1386       Faktureringsadress: Rallarrosvägen 11, 806 47 Gävle
L
ars Hoops        073-7853406         lars@jarnrikets.se

HEM    |    FASADRENOVERING    |    TJÄNSTER    |    JÄRNRIKETS MUR & FASAD    |   KONTAKT