Rotavdrag

Fasadrenovering och rotavdrag
Rotavdrag är något som privatpersoner får utnyttja med 30 % av arbetskostnaden men med ett maxbelopp upp till 50 000:- per person och år. Rotavdrag gäller för reparation, underhåll samt ombyggnad och tillbyggnad. Den som söker skattereduktion för ROT-arbete måste vara 18 år, får inte vara skattskyldig i Sverige och måste äga bostaden men du behöver bara bo i den i bland. Du kan även få rotavdrag för arbeten på huset dina föräldrar bor i om du är ägare till huset. Skattereduktionen är preliminär och det är köparens ansvar att den totala skattereduktionen på maximalt 50 000 kr/person och år och ryms inom den slutliga skatt som ska betalas.

Läs mer på skatteverkets hemsida

Vi sköter rotavdraget, du behöver inte göra något skälv förutom att ta reda på hur mycket rotavdrag du har kvar att utnyttja under året som murning och puts arbetet ska utföras.

Exempel: En arbetskostnad på 100 000 kr ger en skatterabatt på 30 000 kr

Småhus, bostadsrätter och sommarstugor
Rotavdrag gäller både utvändiga och invändiga arbeten på hus och sommarstugor samt invändiga arbeten i bostadsrätter. Skattereduktionen gäller för individen, inte fastigheten, och kan därför fördelas mellan permanentbostad, fritidshus eller bostadsrätt.

Renovera fördelaktigt med rotavdraget
Fördelen är också att rotavdraget görs direkt i fakturan och märks på en gång. Du behöver alltså inte vänta på att få ta del av rotavdraget. Rotavdrag gäller endast på kostnaden för arbete och ej på material och övriga kostnader. Få saker är så lämpade för ROT-avdraget som just murnings och putsningsarbeten eftersom så mycket som 85-90% av den totala kostnaden kan utgöras av arbete som ger rätt till skattereduktion.

Offert och information
Innan arbetet påbörjas lämnar vi en offert där arbetskostnaden som berättigar till ROT-avdrag är specificerad. Om uppdraget omfattar arbete som inte berättigar till skattereduktion informerar vi om det.

Kontakt

Järnrikets Mur & Fasad AB
556979-1386

Lars Hoops

Faktureringsadress:
Rallarrosvägen 11, 806 47 Gävle

073-7853406

lars@jarnrikets.se

Kontakt
Kontaktformulär
reCAPTCHA

Järnrikets Mur & Fasad AB      556979-1386       Faktureringsadress: Rallarrosvägen 11, 806 47 Gävle
L
ars Hoops        073-7853406         lars@jarnrikets.se

HEM    |    FASADRENOVERING    |    TJÄNSTER    |    JÄRNRIKETS MUR & FASAD    |   KONTAKT