Ädelputs

Ädelputs är en ytputs som består av krossad vit marmor , sk dolomit samt kalk , färgpigment och ibland glimmer och cement , dolomiten ger ädelputsen bra egenskaper som ökar hållfastheten och ger en jämn ljus färg , gemensamt för ädelputsen är att den är Pigmenterade / genomfärgade och kan fås i många olika kulörer, den är bra tekniskt sett eftersom den är helt öppen och enkelt släpper ifrån sej fukt. Ädelputs ger också fasaden ett vackert och svårslaget estetiskt uttryck.

Rivputs
Rivputs , även kallad terrasit introducerades i början på 1900 talet, den finns i många varianter, för att den var en bra och billigare ersättning för granit / natursten . Från början blandades rivputsen med olika typer av sand och glimrande bergarter användes efter sin färg beroende på vilken kulör på pigmentet man tänkte använda På 1920 talet började man blanda dolomit i rivputsen för att underlätta pigmenteringen och sanden byttes så småningom ut mot dolomit i olika graderingar. Rivputs är mycket bra tekniskt sett och har en mjuk och behaglig framtoning.

Stänkputs
Stänkputsen tillkom i ädelputs begreppet på 1950 talet genom pigmentering och tillsats av glimmer , den finns i olika kulörer och grovlekar från 0,5-3mm och sprutas oftast på fasaden

Spritputs
Spritputsen är en grövre ädelputs som kan fås i olika grovlekar, vanligen mellan 5 och 10mm, den finns i många olika kulörer. Tekniskt bra och en fröjd för ögat.

Slamputs
Slamputs är en ädelputs som sprutas på med putsspruta. Slamputs framhäver det underliggande murverket, ett bra val om man har gjort lagningar i tegelfasaden, tex vid fönsterbyte, utbyggnad el liknande, eller om man av annan anledning känner att man vill ha ett nytt uttryck på fasaden.

Behöver du hjälp med din fasad så är du välkommen att ta kontakt med oss!

Järnrikets Mur & Fasad AB
556979-1386

Lars Hoops

Faktureringsadress:
Rallarrosvägen 11, 806 47 Gävle

073-7853406

lars@jarnrikets.se

Kontakt
Kontaktformulär
reCAPTCHA

Järnrikets Mur & Fasad AB      556979-1386       Faktureringsadress: Rallarrosvägen 11, 806 47 Gävle
L
ars Hoops        073-7853406         lars@jarnrikets.se

HEM    |    FASADRENOVERING    |    TJÄNSTER    |    JÄRNRIKETS MUR & FASAD    |   KONTAKT