Skorsten och eldstad

Skorsten
En skorsten utsätts för stora påfrestningar, fukt och kyla kan tära hårt på murverket , beroende på hur allvarliga skadorna är så finns det olika metoder för att återskapa en trygg och säker funktion. Ibland så måste överdelen muras om helt, men om skadorna inte är så stora, eller om skadorna är längre ner i skorstenen så kan man montera ett flexibelt insats-rör i skorstenen , i vissa fall så kan det också bli så att man utför en så kallad glidgjutning

Modulskorstenar
Vi monterar även modul skorsten i olika varianter så som isolerad skorsten av rostfri plåt och Isocern mm.

Eldstad
Vedeldning blir alltmer populärt igen och många väljer att installera en eldstad för en mysbrasa eller för att värma huset. Vi murar öppna spisar , monterar kakelugnar , kaminer , kassetter och vedspisar . Vi lagerför inga eldstäder men hjälper gärna till med monteringen.

Öppen spis
Vi kan mura en öppenspis i princip i vilken modell som helst, kom in med ett foto eller en skiss som på ett ungefär visar hur du har tänkt dej.

Kakelugn
Vi monterar nytillverkade kakelugn från Gabriel kakelugnar, vi kan ev. också montera kakelugn från andra tillverkare.

Kontakt

Järnrikets Mur & Fasad AB
556979-1386

Lars Hoops

Faktureringsadress:
Rallarrosvägen 11, 806 47 Gävle

073-7853406

lars@jarnrikets.se

Kontakt
Kontaktformulär
reCAPTCHA

Järnrikets Mur & Fasad AB      556979-1386       Faktureringsadress: Rallarrosvägen 11, 806 47 Gävle
L
ars Hoops        073-7853406         lars@jarnrikets.se

HEM    |    FASADRENOVERING    |    TJÄNSTER    |    JÄRNRIKETS MUR & FASAD    |   KONTAKT