Fasadsystem är helhetslösningar, traditionellt, isolerat eller ventilerat för nybyggnation och renovering av fasader som erbjuds av flera olika leverantörer på den svenska marknaden. Beroende på underlaget kan vi ta fram den lösningen som passar dig bäst. Oavsett om du har träpanel och vill ha en putsad fasad eller fasaden behöver renoveras så finns det ett passande system.

 

Isolerade Fasadsystem

Vi arbetar med Europas främsta leverantörer av avancerade fasadsystem system. Vi arbetar med beprövad teknik som ger fasader med lång livslängd. I takt med att kraven på energiprestanda ökar har det kommit fram nya och förbättrade isolerade putssystem. Fasadsystem kan användas på alla typer av fastigheter, från småhus till industri- och offentliga byggnader, vid nyproduktion eller vid renovering eller när fastigheten ska tilläggsisoleras. Dom isolerade fasadsystemen tillåter en viss rörlighet mellan fasad och huskropp. Spänningen beroende på stomrörelser eller temperaturvariationer överförs alltså inte. Detta minimerar risken för sprickor och bidrar till låga underhållskostnader. Isoleringen och putsen bildar tillsammans ett högeffektivt skydd mot väta och kyla. Isoleringen hålls torr och det finns inga genomgående köldbryggor i konstruktionen. Resultatet blir ett lågt U-värde som ger stora ekonomiska besparingar. Dom isolerade fasadsystemen ger också en mycket bra ljudreduktion.

 

Ventilerat Fasadsystem

Ett ventilerat fasadsystem är en säker och hållbar fasadlösning som kan användas både för renovering av fasader och vid nybyggnation, som lämpar sig väl för både enfamiljs- och flerfamiljshus. Ett ventilerat systen är väderbeständigt och i princip helt okänsligt för fukt. Några av dom ventilerade fasadsystemen kan kläs med material som natursten, dekorationstegel, mosaik, keramik, glas eller massiv sten.

Rot System

Rotsystemen har unika egenskaper som förenar rationell arbetsmetodik och miljötänkande. Det betyder bättre totalekonomi och ökat miljöansvar. Rotsystemen kräver ingen eller begränsad bearbetning av ytskador på den gamla putsfasaden. Rotsystemen garanterar lång hållbarhet och hög kvalitet.